Veel uitgedacht

De uitleg van de universiteiten is dat University College Haarlem niet onderscheidend genoeg zou zijn. Dat is vooral voor de VU van belang, omdat zij samen met de Universiteit van Amsterdam al het Amsterdam University College heeft. Ook zijn er geluiden dat ‘er al genoeg University Colleges zijn’. Prof. dr. Hans Adriaansens, die namens stichting Panopticon de voorbereidende overleggen deed ziet het anders: “Er is de afgelopen 9 maanden hard gewerkt, met een werkgroep onder leiding van de VU, aan een nieuw profiel voor dit college. Een tweetalige start, de mix tussen online en intensief onderwijs, een laag collegegeld, de samenwerking met cultuurinstellingen, start-ups, werkplaatsen voor muziek en beeldende kunst en een Europees Centrum voor circulaire economie zijn daarvan voorbeelden. Maar er is nog veel meer uitgedacht. Dit zou een University College worden dat toegankelijk zou zijn voor iedereen, met extra aandacht voor scholieren die niet vanzelfsprekend naar zo’n college toe gaan. Des te verrassender dus dat de VU op zijn schreden is teruggekeerd.”

Het afgelopen jaar hebben Adriaansens en zijn team alle middelbare scholen in Haarlem bezocht. Met de decanen zijn afspraken gemaakt over optimale aansluiting, over contact met potentiële eerste generatiestudenten en over pre-collegeactiviteiten in de koepel. Er stond al een tweede bezoekronde gepland in het najaar. Nu de VU en OU niet meewerken aan de oprichting, wordt deze geschrapt.

Adriaansens is de grondlegger van University Colleges in Nederland. Hij bracht dit brede, intensieve onderwijs naar Nederland. De kern is dat studenten niet direct hoeven kiezen voor een studierichting, maar gedurende drie jaar toegroeien naar hun specialisatie. Dat voorkomt uitval door verkeerde keuzen en maakt dat studenten een brede academische ontwikkeling doormaken. University Colleges zijn per definitie kleinschalig en studenten wonen op of nabij het college, zodat ze zich ook aan elkaar kunnen optrekken. Voor het stichten van de colleges in Utrecht en in Middelburg werkte hij samen met de Universiteit van Utrecht. Middelburg is een zelfstandige stichting, een model dat ook voor Haarlem gekozen is. Zo worden de universiteiten die de stichting zouden oprichten gevrijwaard van (financiële) risico’s.

Na tegenvallers van een flinke hoeveelheid asbest in het complex, het betalen van een reserveringsvergoeding aan het Rijk en dubbele overdrachtsbelasting is het afhaken van de universiteiten een extra tegenvaller voor stichting Panopticon, dat het koepelcomplex op 10 april 2017 kocht. Onze stichting zet zich echter blijvend in voor het openbaar karakter én academisch onderwijs in de koepel.