Twee universiteiten voor University College Haarlem

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Stichting Panopticon hebben de afgelopen maanden gesprekken met beide instellingen gevoerd. De Open Universiteit is een bijzondere universiteit, die benaderd is vanwege hun staat van dienst op het gebied van onderwijsvernieuwing en toegankelijkheid. De tijdsklem van eind december maakte het eerder onmogelijk voor de VU om, ondanks hun positieve grondhouding, tot een gedragen en gedegen oordeel te komen. Afgelopen week heeft het College van Bestuur overlegd met de decanen en vandaag hebben zij bevestigd de gesprekken over UC Haarlem te heropenen.

Stichting Panopticon heeft de instellingen gevraagd vervroegd naar buiten te komen met de steun, omdat de gemeenteraad van Haarlem meer zekerheid vroeg over de academische borging. Er zijn twee instellingen van hoger onderwijs nodig (universiteiten of hogescholen) om een University College op te richten. Naast de twee universiteiten zal in Haarlem samenwerking plaatsvinden met hogescholen, zoals het Haarlemse Inholland, ter wille van de verbinding tussen academische denken en de praktijk.