Bestuur

Jacqueline vd Sande

Voorzitter

Gerard Erents

Penningmeester

Martijn van de Poll

 

Dick van den Bout

 

  • Jacqueline van de Sande: sinds 1990 actief op het gebied van communicatie, participatie en concept-ontwikkeling bij ruimtelijke ontwikkelingstrajecten, Haarlemmer van het jaar 2017.
  • Gerard Erents: accountant en directeur/bestuurder in de volkshuisvesting, waaronder directeur Nationale Woningraad (rechtsvoorganger Aedes), WSW en NCCW.
  • Martijn van de Poll
    Mede-initiatiefnemer voor Open de Koepel. Energetisch samenwerker op het gebied van binnenstedelijke projecten, gedreven ondernemer en algemeen directeur van de HBB Groep uit Heemstede.
  • Dick van den Bout: hoofd programmering ZB, onderzoeksinstituut en bibliotheek Zeeland, voorheen algemeen directeur Scoop, instituut voor zorg, welzijn en cultuur in Zeeland. Daarnaast actief in diverse andere maatschappelijke functies in onderwijs en zorg.

Secretaris van het bestuur


Ynte Bakhuizen is bestuurskundige en één van de oprichters van De Bildung Academie. Hij zet zich in voor maatschappelijk betrokken, interdisciplinair en kleinschalig onderwijs gericht op een gedeelde toekomst. Vanuit stichting Panopticon is hij, samen met Dick van den Bout, coördinator en aanspreekpunt voor onderwijszaken en legt hij lokaal en regionaal verbindingen met scholen, kunst & cultuur, andere maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Contactinfo@opendekoepel.nl, 06 3708 9384.

Open de Koepel; dat doen we met een team van professionals.

Dagelijkse aansturing planontwikkeling in opdracht van stichting Panopticon:

Paul van Joolingen: vastgoedeconoom en projectdirecteur van complexe projecten, veelal in PPS-constructies.

Architectuur te bewaren gebouwen:
reA architectuur, Barry van Waveren i.s.m. Architectenbureau J. van Stigt

Architectuur nieuwbouw en stedenbouwkundige inpassing:
Thijs Asselbergs architectuurcentrale en AnnA|Annebregje Snijders, architect

Met speciale dank aan:
En Stichting Panopticon is veel dank verschuldigd aan prof. dr. Hans Adriaansens, die het gedachtengoed van een collegiate aanpak van academisch bacheloronderwijs naar Nederland heeft gehaald met de oprichting van University College Utrecht en University College Middelburg en onze stichting gedurende de eerste twee jaar met raad en daad heeft ondersteund. Hij blijft als adviseur verbonden aan onze stichting. Daarnaast aan André van Stigt, die zijn ervaring heeft aangewend voor een prachtig plan dat naast de restauratie en het behoud van de koepel de mogelijkheden creëert om de publieke functies op een onnavolgbare wijze vorm te geven.

Ook speciale dank aan: Jan Peter Boelema, Yorick van Norden, Jorrit Snijder.

Ook werken mee: Sicko van Dijk, Arjan Karssen, Gren Molenkamp, Anniek Roosenschoon, Erika Sollie, Annebregje Snijders, Karin Snijers, Linda Troost, Saskia Jansen, Pim Hendriks.

Samenwerken

We gaan er iets moois van maken en in gesprek met iedereen die ook een bijdrage wil leveren. Voor de stad, de buurt. Samen met al onze samenwerkingspartners van het afgelopen jaar: Inholland, Teylers Museum, Frans Halsmuseum|De Hallen, De Bildung AcademieHaarlemValley/Present Your Startup,  Stichting Museum Enschedé, Conservatorium Haarlem, IndustrieKring Haarlem, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Comité van Aanbeveling:

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: René van Rijckevorsel, Frans Hals Museum|De Hallen: Ann Demeester, IndustrieKring Haarlem: Eric Boonstra, Stedelijk Gymnasium Haarlem: Zoë Kwint, Haarlem Marketing: Esther Brasser, Gert Meijer: founding father Nyenrode New Business School, Young MKB Haarlem: Martin Opdam, Stadsschouwburg & Philharmonie: Jaap Lampe.

Een aanwinst voor de stad

Stichting Panopticon is opgericht om het gebied rond de Koepel van Haarlem tot bloei brengen met academisch onderwijs in Haarlem als hoofdfunctie. Met een maximale mix aan functies biedt het gebied nieuwe kwaliteiten voor alle Haarlemmers en de wijde omgeving. Panopticon wil op deze manier lange termijnwaarde toevoegen aan Haarlem. De komende maanden worden de plannen uitgewerkt, aangeboden en verrijkt met ideeën uit de stad.